Zajęcia dodatkowe:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą Akademicką ofertą zajęć dodatkowych.

  • Smykomultisensoryka

Jest to program zajęć grupowych autorstwa Aleksandry Charęzińskiej, wspierający rozwój dzieci w oparciu o teorię integracji sensorycznej. Są to zajęcia o charakterze rozwojowym i profilaktycznym. Dzięki temu wspieramy całościowy rozwój dziecka oraz zapobiegamy powstawaniu deficytów sensorycznych związanych z tzw. Deprywacją sensoryczną czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju. Zajęcia prowadzi Dyplomowany Terapeuta Integracji Sensorycznej Sylwia Lech. Szkoleniowiec prowadzący szkolenia i warsztaty dla rodziców, nauczycieli i innych osób zawodowo związanych z dziećmi.

markus-spiske-OO89_95aUC0-unsplash
  • Logopedyczne zajęcia grupowe

Grupowe zajęcia logopedyczne skierowane do wszystkich dzieci realizowane są w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Celem programu jest zapobieganie powstawania zaburzeń mowy dziecka i stymulowanie jego rozwoju oraz rozbudzenie ciekawości aktywnością oratorską przy jednoczesnym wzbudzaniu pewności siebie podczas publicznych wystąpień. Zajęcia prowadzone są przez specjalistkę w zakresie neurologopedii Panią Arletę Lemańską, która posiada niezbędne narzędzia do samodzielnego przeprowadzania diagnoz i terapii neurologopedycznych.

  • Zajęcia z psychologiem

Przedszkolaki w Akademii Malucha objęte są specjalistyczną opieką psychologa. Zajęcia pomagają rozwiązać problemy wychowawcze, emocjonalne i społeczne. Poprzez obserwację dzieci oraz konsultację z nauczycielami, specjalista określa problemy oraz podejmuje odpowiednie działania wspomagające. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

  • Emotki – Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny u dzieci
  • Język Angielski

Wczesna nauka języka angielskiego niesie za sobą szereg korzyści dla rozwoju dziecka, które posiada w sobie naturalną łatwość przyswajania języków obcych już od najmłodszych lat. Sprzyja ona między innymi ćwiczeniu aparatu artykulacyjnego. W Akademii Malucha zajęcia z języka angielskiego odbywają się we wszystkich grupach przedszkolnych 2 razy w tygodniu (Od września 2020r. 4 x tydz.) Dzięki kreatywności i wykorzystaniu inspirujących materiałów stwarzamy warunki do efektywnego przyswajania języka angielskiego, dobrze się przy tym bawiąc. Zajęcia prowadzone są przez lektora z przygotowaniem pedagogicznym.

  • Taniec nowoczesny

Dla najmłodszych zajęcia z tańca nowoczesnego to początek drogi tanecznej. Uczą się pierwszych elementów techniki tańca takich jak disco dance, hip-hop, taniec jazzowy czy taniec klasyczny. Instruktor niczym przewodnik po tanecznej krainie wprowadza wszystkie dzieci w magiczny świat tańca. Nasze zajęcia pozwalają na wszechstronny, prawidłowy i bezpieczny rozwój psychoruchowy, poprawiają ogólną sprawność przedszkolaków i pomagają w przełamaniu charakterystycznej dla dzieci w tym wieku nieśmiałości, ale przede wszystkim dostarczają naszym maluchom mnóstwo radości i pozytywnej energii.

  • Rytmika

Rytmika jest rewolucją w myśleniu o edukacji muzycznej dziecka. Zajęcia rytmiczne pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez stymulowanie aktywności fizycznej bodźcami dźwiękowymi. Dziecko biorące udział regularnie w zajęciach rytmiki staje się wrażliwe na muzykę, sztukę, jest bardziej samodzielne i sprawne fizycznie.

medicine ball, ball, gymnastics
  • Gimnastyka korekcyjna

Właściwa postawa to podstawa. Prowadząc zajęcia z gimnastyki korekcyjnej rozwijamy u dzieci zdolności utrzymywania poprawnej statyki ciała, korygując wszelkie zaburzenia. Równoczesne realizowanie zajęć dydaktycznych i gimnastycznych pozwala nam utrzymywać równowagę w rozwoju dziecka.