Plan dnia w Akademii

Odpowiedni rytm dnia jest istotnym elementem rozwoju dziecka dlatego w Akademii każdy dzień jest tak zorganizowany, by dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo. Zapraszamy do zapoznania się z Naszym planem dnia.

7:00 - 8:30

Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań, praca indywidualne z dzieckiem zdolnym oraz z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zabawy zorganizowane.

8:30 - 8:40

Poranna gimnastyka lub zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania, wykonywanie czynności higienicznych.

8:40 - 9:00

Śniadanie – nauka kulturalnego spożywania posiłków.

9:00 - 9:40

Zajęcia grupowe dydaktyczne w oparciu o Podstawę Programową. Zajęci dodatkowe typu: rytmika, taniec współczesny i klasyczny, zajęcia z logopedą, multisensoryka itp. –po zajęciach programowych.

9:45 - 10:00

Drugie śniadanie - nauka kulturalnego spożywania posiłków.

10:00 - 11:15

Zajęcia na świeżym powietrzu, pobyt na placu zabaw, spacery, wyjścia terenowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe i sportowe. W przypadkach złych warunków atmosferycznych zabawy w sali i indywidualna praca z dziećmi.

11:30 - 11:45

Przygotowania do obiadu, wykonywanie czynności higienicznych i samoobsługowych.

12:00 - 12:30

Pierwsze danie (zupa) - nauka kulturalnego spożywania posiłków.

12:00 - 14:00

Młodsze grupy – leżakowanie.
Starsza grupa – słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub z nagrań płytowych, utrwalanie wiadomości z zajęć dydaktycznych.

14:30 - 15:00

Drugie danie - nauka kulturalnego spożywania posiłków.

15:00 - 15:30

Zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy w kącikach zainteresowań, układanki, puzzle, gry stolikowe itp., pobyt na świeżym powietrzu.

15:30 - 15:45

Podwieczorek - nauka kulturalnego spożywania posiłków.

15:50 - 17:00

Zajęcia indywidualne, dostosowane do potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci. Rozchodzenie się do domów.